NOTÍCIES
Impulsora Garantia Juvenil

Al Badiu Jove comptem amb una impulsora de la Garantia Juvenil que et pot orientar i assessorar en tots els avantatges que t’ofereix el programa de la Garantia Juvenil.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 10 a 14 h i dilluns i dijous de 16 a 20 h.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil i garanteix oportunitats per als joves i ofereix ajuts per a les empreses, basant-se en programes de:

 FORMACIÓ per a desenvolupar competències professionals.

 INSERCIÓ en el mercat laboral: pràctiques o contractes laborals.

 EMPRENEDORIA i autoocupació.

 ORIENTACIÓ laboral.

Requisits:

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

 Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

No haver treballat el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 Font: Garantia Juvenil