Tràmits
TRÀMITS
Cessió d'espais

El Badiu Jove disposa d’una sala de reunions i una sala polivalent, concebudes com un espai obert al servei dels joves, grups, entitats i associacions de la ciutat.


Què cal fer per reservar un espai?

1. Escriviu-nos un mail a badiujove@badalona.cat amb les següents dades:

  • Dades entitat/grup/ jove que sol·licita l’espai.
  • Nom i cognoms
  • NIF o CIF
  • Adreça
  • Codi postal
  • Població
  • Telèfon de contacte
  • Persona de contacte
  • Persona de contacte

     Recordeu!: Les sol·licituds s'han de cursar amb 15 dies d’antelacióa la data prevista d’ús.

2. Un cop enviada la sol·licitud ens posarem en contacte en un termini màxim de 72 hores.

Informació sobre les vostres dades personals:

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “JOVES” la finalitat del qual és enviar informació en relació amb activitats adreçades als joves, estant prevista la seva cessió al Consell Comarcal del Barcelonés.

Us recordem que les dades assenyalades són obligatòries per a poder atendre la vostra sol·licitud.

El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Badalona. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit en el Registre General d’aquest Ajuntament ubicat a la pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12.